Specifikacija proizvoda

HI1343B poseduje telo od polietarimida ,  pH elektroda sa jednim spojem i sa BNC konektorom. Ovaj tip elektrode poseduje jedan keramički spoj u spoljašnjoj referentnoj ćeliji , a sferni deo za očitavanje pH je napravljen od stakla. Živa/Živa (I) hlorid (Hg/Hg2Cl2) referentni sistem omogućava stabilnost potencijala bez prisustva srebra.  Ovaj dizajn je idealan za primene koje uključuju Tris pufer.

Materijal tela elektrode polietarimid
Referentna elektroda jedna, Hg/Hg₂Cl₂
Spoj/ Protok keramički, jedan / 15-20 μL/h
Elektrolit 3.5 M KCl
Opseg pH: 0 do 14
Max Pritisak 0.1 bar
Oblik vrha sferični (dia: 7.5 mm)
Dijametar 12 mm
Dužina tela/ Ukupna dužina 120 mm / 175.5 mm
Preporučena temperatura 0 do 60°C (32 do 140°F) – HT
Temperaturni senzor ne
Odgovarajući PIN ne
Pojačivač ne
Digitalni ne
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konektor BNC