Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna eletroda za cijanide

Kombinovana jon-selektivna eletroda za cijanid

HI4109 je kombinovana jon-selektivna elektroda za utvrđivanje cijanida (CN) u rastvorima. Membrana sa srebro-halogenidom detektuje promenu potencijala usled razmene cijanida između membrane i uzorka.Unutrašnji delovi elektrode se nalaze unutar tela elektrode koje je napravljeno od izdržljivog polieterimida (PEI).

HI4109 je idealna za razne primene u tretmanu otpadnih voda i poljoprivredu.

Značajne karakteristike

Fiksni senzorni moduli – Kombinovane ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Slabo rastvorna, komresovana so se nalazi na elektrodi u sastavu membrane što olakšava njenu upotrebu.

Izdržljivo PEI telo elektrode – Telo elektrode je napravljeno od izdržljive polieterimidne plastike (PEI).

BNC priključak – HI4109 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način finkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode kombinovana
Raspon merenja Cijanid (CN) 0.01M do 1 x 10-6 M, 260 do 0.026 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon > pH 11
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode PEI
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Povezanost BNC