Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za srebro/sulfide
Kombinovana jon-selektivna elektroda za srebro/sulfide

HI4115 je čvrsta, kombinovana jon selektvina elektroda (ISE) za određivanje srebra (Ag+) ili sulfida (S2-) u rastvoru. Senzorni sistem elektrode smešten je u dobro zaštićeno politerimid (PEI) telo.

HI4115 predstavlja idealno rešenje za namene kao što su: analize prilikom kondicioniranja vode ili prilikom istraživanja životne sredine i sličnim.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Ova kombinovana čvrsta jon selektivna elektroda je apsolutno nereagujuća i služi za određivanje jona srebra i sulfida u različitim rastvorima.

Izdržljivo PEI plastično telo

BNC priključak – HI4115 poseduje univerzalni BNC priključak koji se lako konektuje na bilo koji instrument sa ženskim BNC ulazom za sondu.

Način funkcionisanja

Čvrsti senzor detektuje voltažu koja se stvara razmenom jona između neorganske membrane i rastvora. Ravnoteža se stvara usled minimalne rastvorljivosti materijala od koga je membrana izrađena. Kako bi se odredila koncetracija slobodnih jona potrebno je održavati jonsku silu konstantnom, što se dobija dodavanjem ISA (podešivač jonske sile).

Tip kombinovana
Opseg Silver (Ag+) 1M to 1•10-6M, 107,900 do 0.11 mg/L (ppm)
Sulfide (S2-) 1M to 1•10-7M, 32,100 do 0.003 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg pH 2 to 8 (silver); pH 12 to 14 (sulfid)
Temperaturni opseg 0 to 80 °C
Približni nagib +56 mV (srebro); -28 mV (sulfid)
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela PEI
Kabl koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC