Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za olovo/sulfat

Kombinovana jon-selektivna elektroda za olovo/sulfat

HI4112 je čvrsta, kombinovana jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje olova (Pb2+) u rastvorima i indikator sulfata u titracijama. Prisustvo jona olovo-sulfida se određuje se detekcijom razlike potencijala dobijene razmenom jona između neorganske membrane i uzorka.

Senzorni sistem je smešten u zaštitno politermid (PEI) telo.

HI4112 je jon selektivna elektroda specijalno dizajnirana za primene u industrijama oplate i galvanizacije, kao i za namene u ekološkim istraživanjima i istraživanjima životne sredine.

Značajne karakteristike

Lako zamenjiva membrana

Izdržljivo PEI plastično telo

BNC priključak – Elektroda se lako konektuje na svaki uređaj koji poseduje ženski BNC ulaz.

Način funkcionisanja

Usled razmene jona između neorganske membrane i rastvora, stvara se struja koju senzor elektrode detektuje. Kada je jonska jačina rastvora podešena dodatkom ISA, struja je proporcionalna koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip kombinovana
Merni opseg Olovo (Pb2+) 0.1M to 1•10-6M, 20,700 do 0.21 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 4 do 7
Temperaturni opseg 0 do 80 °C
Približni nagib +27 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal PEI
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC