Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za natrijum

Selektivna staklena membrana detektuje promenu potencijala usled razmene natrijumovih jona imeđu membrane i uzorka.

FC300B je idealna za razne laboratorijske primene, ka oi primene u proizvodnji hrane i pica i analizi kvaliteta vode.

 Značajne karakteristike

Stakleni sferni vrh – Sferni dizajn omogućava mnoštvo kontakata sa uzorkom koji se meri i na taj način se postiže brzi odgovor i visok stepen stabilnosti rezultata merenja.

Stakleno telo elektrode – Stakleno telo elektrode je prikladno za širok spektar primena usled hemijske otpornosti. Staklena elektroda je kompatibilna sa mnogim nevodenim rastvorima i drugim hemikalijama. Takođe, staklo je otporno na mnoge forme radijacije poput ultravioletnog zračenja.

BNC priključak  – FC300B ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Tip elektrode staklena; kombinovana
Raspon merenja natrijum (Na+) 1.0M do 1 x 10-5M, 22,990 do 0.23 mg/L (ppm)
Optimanilni pH raspona pH 9.75 do 14
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib +57
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Material tela elektrode staklo
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC