Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za nitrate

Kombinovana jon-selektivna elektroda za nitrate

HI4113 je kombinovana jon-selektivna elektroda (ISE) za ustanovljavnja nitrata (NO3) u rastvorima. PVC membrna koja se sastoji od oraganskih jona detektuje promenu potencijala usled razmene jona nitrata između organskog polimera membrane i rastvora. Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog tela elektrode napravljenog od izdržljive, hemijski interne  polieterimidne plastike (PEI).

HI4113 je idealna za primene u raznim industrijama – prehramrena industrija, poljoprivredu i u analizi vode.

Značajne karakteristike

Lako zamnjive membrane – Kombinovane ISE elektrode sa tečnom membrane su elektrode koje detektuju slobodne jone u rastvoru. Ovaj tip ISE elektroda su dizajnirane tako da su vrlo lako zamenljive membrane na njima.

Izdržljivo PEI telo elektrode – Telo elektrode je napravljeno od izdržljive, hemijski inertne  polieterimidne plastike (PEI).

BNC priključak – HI4113 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Tečna membrane jon-selektivne elektrode detektuje struju nastalu usled razmene jona između rastvora i polimera membrane koja sadrži organske jone smole. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode kombinovana
Raspon merenja Nitrat (NO3) 0.1M do 1 x 10-5 M; 6,200 to 0.62 ppm (mg/L)
Optimalni pH raspon pH 3 do 8
Temperaturni raspon 0 do 40 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode PEI/PVC
Kabal koeksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC