Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon - selektivna elektroda za kalcijum

Kombinovana jon – selektivna elektroda za kalcijum

HI4104 jon selektivna elektroda (ISE) sa membranom u tečnom stanju i služi za detektovanje kalcijuma (Ca2+) u rastvorima. PVC membrana kombinovana sa organiskim jon razmenjivačem proizvodi razliku potencijala usled jonske razmene kalijuma i membrane.

Senzorni sistem je smešten u zaštitnom PEI plastičnom telu.

HI4104 jon selektivna elektroda idealna je za primene u analizi proizvodnje sokova i analizama vode.

 

 Tablica konverzije Ca2+
moles/L (M) to ppm (mg/L) 40080
ppm (mg/L) to M (moles/L) 2.49 x 10-5

Značajne karakteristike

Lako zamenjive membrane

Izdrljivo PEI plastično telo

BNC priključak– HI4014 elektroda poseduje klasičan BNC prikljuač koji se lako konektuje na bilo koji uređaj sa ženskim BNC ulazom

Način funkcionisanja

Na tečnoj membrani jon- selektivne elektrode stvara se struja usled razmene jona između rastvora i polimera membrane koji sadrži jonoizmenjivač. Kada je jonska jačina rastvora podešena dodatkom ISA, struja je proporcionalna koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip kombinovana
Merni opseg kalcijum (Ca2+) 1.0M to 3•10-6M, 40,080 to 0.12 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 4 do 10
Temperaturni opseg 0 to 40 °C
Približan nagib +28 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal PEI/PVC
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC