Specifikacija proizvoda

KOmbinovana jon-selektivna elektroda za jodide

Kombinovana jon-selektivna elektroda za jodide

HI4111 je kombinovana jon-selektivna elektroda (ISE) za ustanovljavanje jodida (I) u rastvoru. Membrana za srebro jodid detektuje promenu potencijala usled razmene jodida između neorganskih soli na membrani i uzorka. Unutrašnji elementi elektrode su smešteni u telu napravljenom od izdržljivog polieterimida (PEI).

HI4111 je idealna u raznim primenama u proizvodnji hrane i monitoringu životne sredine.

 Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Ove kombinovane ISE elektrode detektuju slobodne jone u rastvoru. Slabo rastvorna, komresovana so se nalazi na elektrodi u sastavu membrane što olakšava njenu upotrebu.

Izdržljivo PEI telo elektrode – Telo elektrode je napravljeno od izdržljive polieterimidne plastike (PEI).

BNC priključak – HI4111 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode kombinovana
Raspon merenja Jodid (I) 1M do 1•10-7M, 127,000 do 0.01 mg/L (ppm)
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode PEI
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC