Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za hloride

Kombinovana jon-selektivna elektroda za hloride

HI4107 je čvrsta, kombinovana jon selektivna elektroda za određivanje hlorida u rastvoru. Srebro hloridi detektuju na osnovu razlike potencijala koja se stvara jonskom razmenom između neorganske membrane i uzorka rastvora. Unutrašnji senzorni sistem se nalazi zaštićem, smešten u PEI telo elektrode.

HI4107 je idealna za primene u proizvodnji pića, kao i primenama prilikom tretmana voda  i primenama u poljoprivredi.

Značajne karakteristike

Fiksirani senzorni moduli – Ova kombinovana čvrsta jon selektivna elektroda je apsolutno nereagujuća i služi za određivanje jona hlorida u različitim rastvorima.

Izdržljivo PEI plastično telo

BNC priključak – HI4107 poseduje univerzalni BNC priključak koji se lako konektuje na bilo koji instrument sa ženskim BNC ulazom za sondu.

Način funkcionisanja

Čvrsti senzor detektuje voltažu koja se stvara razmenom jona između neorganske membrane i rastvora. Ravnoteža se stvara usled minimalne rastvorljivosti materijala od koga je membrana izrađena. Kako bi se odredila koncetracija slobodnih jona potrebno je održavati jonsku silu konstantnom, što se dobija dodavanjem ISA (podešivač jonske sile).

Tip kombinovana
Merni opseg Hloridi (Cl) 1.0M to 5 x 10-5M, 35,500 to 1.8 mg/L (ppm)
Optimalni pH opseg pH 2 do 11
Temperaturni opseg 0 do 80 °C
Približni nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal PEI
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Priključak BNC