Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon - selektivna elektroda za fluoride

Kombinovana jon – selektivna elektroda za fluoride

Lako zamenljivi senzorni elementi – Kombinovane ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Membrana izgrađena od Lantan fluorida je zamenjiva i jednostavno se postavlja.

Izdržljivo PEI telo elektrode – Telo elektrode je napravljeno od politerimid (PEI) i epoksida.

BNC Connection – ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode kombinovana
Raspon merenja Fluorid (F) zasićen do 1•10, zasićen do 0.02 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 5 do 8
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal PEI/epoksid
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC