Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon-selektivna elektroda za bakar

Kombinovana jon-selektivna elektroda za bakar

HI4108 je idealna za primenu u tretmanu vode i industrijskim procesima.

Značajne karakteristike

Fiksni senzorni moduli – Kombinovane ISE elektrode za čvrsta stanja detektuju slobodne jone u rastvoru. Slabo rastvorna, komresovana so se nalazi na elektrodi u sastavu membrane što olakšava njenu upotrebu.

Izdržljivo PEI telo elektrode – Telo elektrode je napravljeno od izdržljive polieterimidne plastike (PEI).

BNC priključak – HI4108 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Senzor elektrode za čvrsta stanja detektuje struju nastalu usled izmene jona između rastvora i neorganske membrane. Kada je jonska jačina rastvora fiksirana, detektovana struja je proporcionalana koncentraciji slobodnih jona u rastvoru.

Tip elektrode kombinovana
Raspon merenja Bakar (Cu2+) 0.1M do 1•10-6M, 6,355 do 0.065 mg/L (ppm)
Optimalni pH raspon pH 3 do 7
Temperaturni raspon 0 do 80 °C
Nagib +27 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode PEI
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC