Specifikacija proizvoda

Kombinovana jon - selektivna elektroda za amonijak

Kombinovana jon – selektivna elektroda za amonijak

HI4101 je kombinovana jon-selektivna elektroda (ISE) koja je osetljiva na gas i koristi se za utvđivanje amonijaka (NH3) u rastvoru. Kroz PTFE membranu je omogućena difuzija amonijaka u tanak sloj unutrašnjeg elektrolita Unutrašnji delovi membrane se nalaze unutar izdržljivog Delrin® tela elektrode

Značajne karakteristike

Zamenjive PTFE membrane – Osetljive na gas ISE kombinovane elektrode detektuju gasove rastvorene u rastvoru.  Senzorski element je odvojen od uzorka gasno propusnom PTFE membranom koja se lako zamenjuje.

Izdržljivo Delrin® telo elektrodr – Telo elektrodr kr napravljeno od izd5ržljive Delrin plastike.

BNC Connection – HI4101 ima univerzalni BNC priključak kako bi omogućio lako povezivanje za bilo koji stoni merač sa ženskim BNC ulazom za elektrodu.

Način funkcionisanja

Gasni senzor zahvaljujući delimičnom pritisku gasa u rastvoru koji se meri. Rastvoreni gas iz uzorka difunduje u membranu i menja pH vrednist tankog filma nepuferovanog elektrolita sa površine unutrašnjeg pH senzora. Difuzija traje dok se pritisak uzorka i pritisak tankog filma nepuferovanog elektrolita ne izjednače. pH promena je proporcionalna koncentraciji rastvorenog gasa u uzorku.

Tip elektroda kombinovana
Raspon merenja Amonijak (NH₃) 1.0M do 1 x 10-6 M, 17000 do 0.02 mg/L (ppm); Ammonia-Nitrogen (NH₃-N) 14000 to 0.016 mg/L (ppm)
Optiminalni pH raspon > pH 11
Temperaturni raspon 0 do 40 °C
Nagib -56 mV
Prečnik 12 mm
Dužina 120 mm
Materijal tela elektrode Delrin
Kabal koaksijalni; 1 m (3.3’)
Konekcija BNC