Specifikacija proizvoda

Kolorimetrijska metoda za određivanje ukupne tvrdoće sa 100 testova

  • HI93735-0Opseg od 0 do 750 mg/L
  • Set reagensa za 100 testova (0-750 mg/L CaCO3)