Specifikacija proizvoda

Kolorimetar za slobodni hlor

 

Značajne karakteristike

    • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
    • Dizajniran specijalno za jedan parametar
    • Kompaktan i pouzdan
    • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju

Opseg 0.00 do 2.50 ppm
Rezolucija 0.01 ppm
Tačnost @ 25°C/77°F ±0.03 ppm ±3% očitavanja
Izvor svetlosti LED @ 525 nm
Detektor silicijumska fotoćelija
Metod adaptacija USEPA 330.5 i standardne metode 4500-Cl G
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 95% nekondenzovano
Tip baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje Nakon deset minuta neaktivnosti
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI701 Checker® kolorimetar za slobodni hlor se isporučuje u kompletu sa kivetama koje imaju poklopac  (2) , reagensima za određivanje slobodnog hlora za 6 testova  (6 reagenasa u prahu u kesicama), baterijom, uputstvom  za upotrebu i vodičem za brzi početak rada.