Specifikacija proizvoda

Checker® za ispitivanje nitrita u slanoj vodi, ultra LR

  • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
  • Dizajniran specijalno za jedan parametar
  • Kompaktan i pouzdan
  • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju, industrijsku namenu

Opseg 0 – 200 ppb
Rezolucija 1 ppb
Tačnost na 25°C/77°F ±10 ppb ±4% od očitane vrednosti
Izvor svetlosti LED na 525 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija EPA Diazo metode 354.1
Radna okolina 0- 50°C (32- 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI764 Checker® kolorimetar za određivanje nitrita u salnoj vodi se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, set ULR reagenasa za nitrite za 6 testova  (6 paketića reagensa u prahu), baterijama, uputstvom i vodičem za lakšu upotrebu.