Specifikacija proizvoda

Hanna Checker® za određivanje fluorida u niskom opsegu premošćuje jaz između jednostavnih kompleta za hemijska ispitivanja i profesionalne instrumentacije. Kompleti za hemijska ispitivanja imaju ograničenu preciznost i rezoluciju jer se oslanjaju na subjektivnu procenu. Profesionalna instrumentacija uključuje izvor svetlosti kao što je LED ili Volfram lampa sa filterom i detektor svetlosti koji precizno određuje koncentraciju jona. Profesionalna instrumentacija nudi veću rezoluciju i preciznost, ali može koštati veoma mnogo. HI729 Checker® koristi LED sa fiksnom talasnom dužinom i silikonskim foto-detektorom kako bi obezbedio preciznost profesionalnih instrumenata po pristupačnoj ceni hemijskog test kompleta.

Opseg

0.00 to 2.00 ppm

Rezolucija

0.01 ppm

Tačnost

±0.10 ppm ±5% od očitanja

Metod

adaptacija Standard Metode za ispitivanje voda I otpadnih voda, 18. edicija, SPADNS metod.

General Meter

Auto off

Nakon 10 minuta neupotrebe

Baterija

(1) 1.5V AAA

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95%

Dimenzije

81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)

Težina

64 g (2.25 oz.)

Izvor svetlosti

LED @ 575 nm

Fotodetektor

silicon photocell

Info o poručivanju

HI729 Checker® dolazi sa (2) kivete s poklopcima, fluorid LR reagens za 5 testova (30 mL), (1) 1 mL dozirni špric, baterijama I uputsvima