Specifikacija proizvoda

  • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
  • Dizajniran specijalno za jedan parametar
  • Kompaktan i pouzdan
  • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju, industrijsku namenu

Opseg 0 – 600 ppb NO₂-N
Rezolucija 1 ppb
Tačnost 25°C/77°F ±20 ppb ±5% od očitane vrednosti
Izvor svetlosti LED na 470 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija EPA Diazo metode 354.1
Radna okolina 0 – 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI707 Checker® ručni kolorimetar za nitrite se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, setom reagenasa za nitrite za 6 testova (6 paketića reagensa u prahu), baterijom, uputstvom i vodičem za lakšu upotrebu.