Specifikacija proizvoda

Kolorimetar za hrom, visoki opseg

  • Lakši za korišćenje i precizniji od običnih hemijskih setova
  • Dizajniran tako  da meri jedan parametar
  • Male veličine, a istovremeno  velikih pogodnosti

Opseg 0.0 do 99.9 ppm izraženo  kao  NH₄⁺
Rezolucija 0.1 ppm
Tačnost @ 25°C/77°F ±1.0 ppm ± 5% očitane
Izvor svetlosti LED @ 470 nm
Detektor silicijumska fotoćelija
Metod adaptacija Nessler-ove metode. Reakcija između amonijaka i reagensa dovodi do nastanka jedinjenja žute boje.
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha makismalno 95% nekondenzovano
Tip baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon deset minuta neaktivnosti
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci Kolorimetar za hrom se isporučuje zajedno sa kivetama sa poklopcem (2), setom reagenasa za amonijak za 25 testova  (1 flaša  HI733A-0 i  1 flaša  HI733B-0), špricem sa vrhom , kapaljkom, baterijom, uputstvom za upotrebu i vodičem za brzi početak rada.