Specifikacija proizvoda

Kolorimetar za fosfate, visoki opseg

  • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
  • Dizajniran specijalno za jedan parametar
  • Kompaktan i pouzdan
  • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju, agrikulturu

Opseg 0.0 – 30.0 ppm
Rezolucija 0.1 ppm
Tačnost 25°C/77°F ±1.0 ppm ±5% od očitane vrednosti
Izvor svetlosti LED na 525 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija Standardne Metode za ispitivanje voda, 18. izdanje, metoda sa molibdensko plavim
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI717 Checker® se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, setom reagenasa za fosfate HR za 20 testova (1 flaša reagensa A za  fosfate HR , 20 paketića reagensa B za fosfate HR), baterijom, uputstvom vodičem za lakšu upotrebu.