Specifikacija proizvoda

Kolorimetar za fosfatate, niski opseg

  • Lakši za korišćenje i precizniji od običnih hemijskih setova
  • Meri jedan parametar
  • Male veličine, velikih pogodnosti
  • Idealan za merenja u analizi kvaliteta vode, edukaciji, agrikulturi

Opseg 0.00 – 2.50 ppm
Rezolucija 0.01 ppm
Tačnost na 25°C/77°F ±0.04 ppm ±4%  očitane vrednosti
Izvor svetlosti LED na 525 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija standardne metode za ispitivanje vode, 20. izdanje, metoda sa askorbinskom kiselinom
Radno okruženje 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% nekondezovano
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta neaktivnosti
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci Kolorimetar za fosfate se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, setom reagenasa  za fosfate LR za 6 testova (6 paketića reagensa u prahu), baterijom, uputstvom i vodičem za lakšu upotrebu.