Specifikacija proizvoda

Kolorimetar za amonijak, srednji opseg

Hanna Ammonia Medium Range Checker® premošćava prazninu između jednostavnih hemijskih test kompleta i profesionalnih instrumenata. Kompleti hemijskih testova imaju ograničenu tačnost i rezoluciju, pošto se oslanjaju na sposobnost ljudskog oka da razazna razlike u boji. Profesionalna oprema uključuje izvor svetlosti kao što je LED ili volfram lampa sa filterom interferencija i detektorom svetlosti za precizno određivanje koncentracije apsorpcije i koncentracije jona. Hanna Ammonia Medium Range Checker® koristi LED svetlo i silikonski foto – detektor sa fiksnom talasnom dužinom za obezbeđivanje tačnosti kao kod profesionalne opreme po pristupačnoj ceni hemijskog test kompleta.

  • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
  • Dizajniran specijalno za jedan parametar
  • Kompaktan i pouzdan
  • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju, industrijsku namenu

Opseg 0.00 – 9.99 ppm NH₃-N
Rezolucija 0.01 ppm
Tačnost na 25°C/77°F ±0.05 ppm ±5% od očitanog merenja
Izvor svetlosti LED na 470 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija ASTM Priručnika o tehnologiji vode i životne sredine D1426-92, Nessler-ova Metoda. Reakcijom između amonijaka i reagensa nastaje žuto obojenje.
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI715 Checker® se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, setom reagenasa za 25 testova za amonijak (1 flaša HI715A-0 i 1 flaša HI715B-0), špricom sa iglom, baterijom, uptstvom vodičem za lakšu upotrebu.