Specifikacija proizvoda

Checker® Kolorimetar za amonijak, HR

  • Lakši za korišćenje i mnogo precizniji od hemijskih test kompleta
  • Dizajniran specijalno za jedan parametar
  • Kompaktan i pouzdan
  • Idealan za: ispitivanje kvaliteta vode, zaštitu životne sredine, edukaciju, industrijsku namenu

Opseg 0.0 – 99.9 ppm kao NH₄⁺
Rezolucija 0.1 ppm
Tačnost na 25°C/77°F ±1.0 ppm ±5% od očitane vrednosti
Izvor svetlosti LED na 470 nm
Detektor silikonska fotoćelija
Metoda adaptacija ASTM Priručnika za tehnologiju voda i životne sredine D1426-92, Nessler-ova Metoda. Reakcijom između amonijaka i reagensa nastaje žuto obojenje.
Radna okolina 0 – 50°C (32 – 122°F); Relativna vlažnost vazduha do 95% ne kondenzuje
Vrsta baterije (1) 1.5V AAA
Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja
Dimenzije 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”)
Masa 64 g (2.25 oz.)
Informacije o isporuci HI733 Checker® Kolorimetar za amonijak se isporučuje sa (2) kivetama sa poklopcima, setom reagenasa za 25 testova za amonijak (1 flaša HI733A-0 i 1 flaša HI733B-0), špricom sa iglom, kapalicom, baterijom, uputstvom i vodičem za lakšu upotrebu.