Specifikacija proizvoda

Karl Fischer kulometrijski titrator

Prilagodljivo, veoma precizno određivanje vlage!

HI904 Karl Fischer kolumetrijski titrator za analizu vlage proširenje je vrlo uspešnog Hanna potenciometrijskg titratora. HI904 kombinuje sistem za dopremu titranta s optički regulisanim magnetnim mešanjem, sofisticiranim određivnjem tačke završetka titracije, dinamičkim doziranjem, i pozadinskim ispravkom drifta pomoću algoritma. Rezultat je izrazito prilagodljiv titrator sposoban za filtraciju uz vrhunsku tačnost i preciznost čak i za uzorke sa niskim udelom vlage. HI904 dozira titrant, otkriva tačku završetka titracije i obavlja sve potrebne proračune automatski.

HI904 dolazi opremljen sistemom za rukovanje rastvaračima kako bi se smanjilo vreme potrebno za pripremu membrane, te može biti spojen izravno na laboratorijsku vagu preko serijskog interface-a. HI904 ima dobar softver, a jednostavnim izbornicima lako se upravlja na velikom ili LCD u boji, čineći prikaz rezultata jednostavnim. Izaberite iz postojećih metoda ili razvijte prilagođenu metodu za gotovo bilo koji program. Korišćenje USB-a ili povezivanje titratora preko HI900PC aplikacije, metode (standardne i korisničke) mogu biti unapređene, sačuvane ili izbrisane.

Značajne karakteristike

  • Precizan sistem za doziranje
  • Molekulska sita za sušenje
  • Ugrađena magnetska mešalica
  • Zatvoreni sistem rastvarača
  • Podržava do 100 titracijskih metoda (standardnih i korisničkih)
  • USB ulaz

Opseg 1 ppm do 5%
Rezolucija 0.1 ppm do 0.0001%
Jedinice u kojima se izražavaju rezultati %, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br
Vrste uzoraka tečni ili čvrsti koji se rastvaraju ili se vrši ekstrakcija
Tretman pre titracije automatski
Korekcija interferencije automatska ili zadata vrednost
Zadata završna tačka konstantan otpor u mV, uklanjanje relativnih grešaka ili uklanjanje apsolutnih grešaka
Doziranje dinamičko
Statistička analiza srednja vrednost, standardna devijacija