Specifikacija proizvoda

Kalomelova referentna elektroda

HI5412 poseduje stakleno telo, punjiva je, sa duplim spojem , polu-ćelijska referentna elektroda sa 4mm banana konektorom. Elektroda poseduje jedan keramički spoj u spoljašnjoj referentnoj ćeliji i kalomelovoj referentnoj elektrodi. Ovaj dizajn je namenjen radu sa jon-selektivnim elektrodama, u različitim vrstama titracija, i za opštu upotrebu u temperaturnom rangu od -5 do 60°C.

Materijal tela elektrode staklo
Referentna jedna, Hg/Hg₂Cl₂
Spoj/ Protok keramički, jedan / 15-20 μL/h
Elektrolit 3.5M KCl
Maksimalni pritisak 0.1 bar
Prečnik 12 mm
Dužina tela /  Ukupna dužina 120 mm / 175.5 mm
Preporučena radna temperatura -5 do 60°C (23 do 140°F)
Kabal 1 m (3.3′)
Konektor banana
Primena opšta upotreba, titracije