Specifikacija proizvoda

°C očitavanje – Dobijeni rezultati se jasno  prikazuju na velikom ekranu u stepenima Celzijusa.

Automatsko podešavanje dometa – HI935007N automatski podešavaju rezoluciju očitavanja baziranu na temperaturnom rasponu. Od -50.0 to 199.9°C rezolucija je 0.1°C. Iznad 199.9°C rezolucija je 1°C.

Calibration Check -HI935007N pre upotrebe automatski proverava da li je instrument kalibrisan. Ako je instrument kalibrisan, na ekranu se prikazuje “0.0 °C” (±0.3°C).

Automatsko gašenje– Nakon 8 minuta neaktivnosti

Battery Error Prevention System (BEPS) – Sistem prevencije grešaka koje nastaju usled nedovoljnog nivoa baterije .

Indikator stanja baterije

Temperaturni opseg -50.0 do 199.9°C, 200 do 1350°C
Temperaturna rezolucija 0.1°C (do 199.9°C), 1°C (spolja)
Temperaturna tačnost ±0.2% FS (isključujući grešku sonde)
Elektroda/Sonda HI766C ubodna , K-tip termokuplovana od nerđajućeg čelika temperaturna sonda sa 1 m(3.3) kabla (fiksiran)
Tip baterije/Vek trajanja 1.5V AAA (3) /približno 1000 sati kontinurisane upotrebe , automatsko isključivanje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje -10 do 50°C (14 do 122°F); relativna vlažnost vazduha  max 100% nekondenzovano
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci

 

HI935007N se isporučuje zajedno saHI766C temperaturnom sondom , baterijama, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.