Specifikacija proizvoda

HI55221 je inovativni istraživački stoni pH metar i merač/mV/ISE/EC/TDS/Salinitet/Otpor koji se može potpuno prilagoditi korisniku. Poseduju veliki LCD ekran, kapacitivnu tastaturu i USB priključak za povezivanje sa računarom. Uređaji poseduju brojne opcije kao na primer mogućnost priključivanja jon- selektivne elektrode za HI5522, memorisanje podataka, upozorenje na rezultat van opsega i mnoge druge funkcije dok je upotreba jednostavna. HI5522/HI5521 omogućavaju dobijanje pouzdanih rezultata uz pomoć Cal Check opcije koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije kao što su začepljenost elektrode ili kontaminacija pufera.

Značajne karakteristike

  • Korisnički prilagodljiv interface
  • Izbor metode kalibracije – automatska, poluautomatska i manuelna kalibracija
  • CAL Check™ – obaveštava korisnike o potencijalnim problemima tokom kalibracije pH elektrode (začepljenja, kontaminacije, i sl.)
  • GLP – dobra laboratorijska praksa
  • Display u boji

pH Specifikacije

pH opseg -2.000 do 20.000 pH
pH rezolucija 0.1, 0.01, 0.001 pH
pH tačnost (na 25ºC/77ºF) ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD
pH kalibracija automatska, u do pet tačaka, dostupno osam standardnih rastvora (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) i pet posebnih kalibracionih rastvora
pH temperaturna kompenzacija automatska ili ručna od -20.0 do 120.0 °C
mV opseg ±2000 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost ±0.2 mV ±1 LSD
Relativni mV ukupni opseg ±2000 mV

EC Specifikacije

EC opseg 0.000 do 9.999 μS/cm, 10.00 do 99.99 μS/cm, 100.0 do 999.9 μS/cm, 1.000 do 9.999 mS/cm, 10.00 do 99.99 mS/cm, 100.0 do 1000.0 mS/cm actual EC*
EC rezolucija 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC tačnost (na 25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti (±0.01 μS/cm)
EC kalibracija automatsko prepoznavanje standarda (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) ili korisnik sam bira standarde; kalibracija u jednoj ili više tačaka

TDS Specifikacije

TDS opseg 0.000 do 9.999 ppm, 10.00 do 99.99 ppm, 100.0 do 999.9 ppm, 1.000 do 9.999 ppt, 10.00 do 99.99 ppt, 100.0 do 400.0 ppt stvarna vrednost TDS* (sa faktorom 1.00)
TDS rezolucija 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
TDS tačnost (na 25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti (±0.01 ppm)

Otpor specifikacije

Otpornost opseg 1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 do 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm
Otpornost rezolucija 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*
Otpornost tačnost ±2% od očitane vrednosti (±1 Ω•cm)

Salinitet specifikacije

Salinitet opseg practična skala: 0.00 do 42.00 psu; skala za morsku vodu: 0.00 to 80.00 ppt; skala u procentima: 0.0 to 400.0%
Salinitet rezolucija 0.01 za praktičnu skalu/skalu za morske vode; 0.1% za skalu u procentima
Salinitet tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% od očitane vrednosti
Salinitet kalibracija skala u procentima—u jednoj tački (sa HI7037 standardom)

 

ISE Range 1 x 10⁻⁶ to 9.99 x 10¹⁰ concentration
ISE Resolution 1; 0.1; 0.01; 0.001 concentration
ISE Accuracy @ 25 °C/77 °F ±0.5% (monovalent ions); ±1% (divalent ions)
ISE Calibration Points automatic, up to five point calibration, five fixed standard solutions available (0.1, 1, 10, 100, 1000 choice of concentration) and five user defined units