Specifikacija proizvoda

Prfesionalni pH metar i ORP merač sa

opcijom CAL Check™

 

HI5221 je profesionalni pH metar i ORP merač koji je u potpunosti prilagodljiv korisnicima. Poseduje brojne napredne funkcije kao što su:

 

Prilagodljiv korisnički interfaejs –  HI5221 omogućava korisnicima: osnovna merenja sa ili bez GLP (dobra laboratorijska praksa) informacija, grafičke prikaze u realnom vremenu, korišćenje očitanih podataka.

LCD ekran u boji –  HI5221 poseduje grafički LCD ekran u boji sa podešavanjima svetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći.

Tastatura sa ravnom površinom

Izbor kalibracije – Automatsko prepoznavanje pufera, polu-automatska kalibracija i direktno ručno pH kalibrisanje su su dostupni u 5 tačaka, biranjem 8 standardnih ili do 5 korisnički prilagodljiv pufera.

CAL Check™ – U slučaju ako je elektroda zaprljana ili neispravna, ili zaprljanog rastvora pufera, sistem upozorava korisnika da je potrebno proveriti elektrodu, zameniti rastvor pufera ili oboje. Sistem takođe obaveštava korisnika kada je potrebno uraditi ponovnu kalibraciju.

GLP Data – Dobra laboratorijska praksa

Skladištenje podataka – Tri opciona režima skladištenja podataka koje korisnik sam bira: automatski, ručni i AutoHold režim.

Transfer podataka – Podaci se mogu prebaciti na računar putem USB kabla i HI92000 software (obe stavke se prodaju zasebno).

Kontekstualna pomoć – dostupna pritiskom na taster “HELP”.

pH Specifikacije
pH opseg -2.000 do 20.000 pH
pH rezolucije 0.1, 0.01, 0.001 pH
pH tačnost (@25ºC/77ºF) ±0.1 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD
pH kalibracija Automatska, do 5 tačaka kalibracije, dostupni su 8 standardnih pufera (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01,12.45) + 5 pufera koje korisnik sam definiše
pH temperaturna kompenzacija Automatiska ili ručna od -20.0 do 120.0 °C
mV opseg ±2000 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost ±0.2 mV ±1 LSD
Relativni mV nagib opseg ±2000 mV
Temperatura, specifikacije
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0 ºC, -4.0 do 248.0 °F, 253.15 do 393.15 K
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Temperatura, tačnost ±0.2 °C, ±0.4 °F, ±0.2 K
Dodatne specifikacije
Elektroda/Sonda HI1131B pH elektroda sa staklenim telom sa BNC konektorom i 1 m (3.3’) kabla (uključeno)
Temperaturna sonda HI7662-T temperaturna sonda od nerđajućeg čelika sa 1m kabla (3.3’) (uključeno)
GLP kalibracioni podaci uključuju datum, vreme, korišćene pufere, nagib i odsečak
Memorisanje podataka čuvanje: 100,000, 100 lotova sa 50,000 čuvanja/lot; interval: podesiv između 1 sekunde i 180 minuta, tip: automatski, ručno, AutoHold
Ulazni kanali 1 – pH/ORP
Displej LCD ekran u boji, grafikonima, i podešavanjem uobičajenih boja
Povezivanje USB
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F; 273 do 323 K), RH max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC strujni adapter (uključen)
Dimenzije 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Masa 1.2 kg (2.64 lbs.)
Informacije o isporuci HI5221 se isporučuje sa HI1131B pH elektrodom, HI7662-T temperaturnom sondom, HI76404W držačem elektrode, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700601 kesicama rastvora za čišćenje elektrode (2), HI7082 3.5M KCl rastvor elektrolita (30 mL), 12 VDC strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.

Vaše ime (obavezno)

Telefon (obavezno)

Vaš e-mail (obavezno)

Zakažite prezentaciju