Specifikacija proizvoda

Istraživački stoni merač za EC/TDS/Salinitet/Otpor

 

  • Izuzetno prilagodljiv korisnički interfejs -HI5321 omogućava korisnicima osnovna merenja sa ili bez GLP informacija (dobra laboratorijska praksa), grafičke prikaze u realnom vremenu, korišćenje očitanih podataka. Kritirijumi stabilizacije kalibracije se mogu podesiti kao brzi, kontrolisani, precizni.
  • GLP (Good Laboratory Praxis) – Dobra laboratorijska praksa
  • Mogućnost izbora automatske, semi-automatske i direktne manuelne kalibracije – Automatsko prepoznavanje pufera, polu-automatska kalibracija i diirektno ručno pH kalibrisanje su su dostupni u 5 tačaka, biranjem 8 standardnih ili do 5 korisnički prilagodljiv pufera.
  • CAL Check™ – U slučaju ako je elektroda zaprljana ili neispravna, ili zaprljanog rastvora pufera, sistem upozorava korisnika da je potrebno proveriti elektrodu, zameniti rastvor pufera ili oboje. Sistem takođe obaveštava korisnika kada je potrebno uraditi ponovnu kalibraciju.
  • Ekran u boji – HI5222 poseduje grafički LCD u boji sa podešavanjima svetla i boja, kao i mogućnosti prikaza tekstualne pomoći.
  • Kontekstualna pomoć – dostupna pritiskom na taster “HELP”.
  • Velika memorija za skladištenje podataka – Dostupna su tri načina za učitavanje podataka: automatski, ručni i AutoHold. Automatski i ručni loguju do 50 000 podataka sa do 100 000 ukupnih podataka po kanalu.
  • Mogućnost povezivanja sa računarom putem USB kabla i korišćenjem programskog paketa HI92000

Specifikacije

EC Specifikacije
EC opseg 0.000 do 9.999 μS/cm, 10.00 do 99.99 μS/cm, 100.0 do 999.9 μS/cm, 1.000 do 9.999 mS/cm, 10.00 do 99.99 mS/cm, 100.0 do 1000.0 mS/cm stvarna EC*
EC rezolucija 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm
EC tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.01 μS/cm)
EC kalibracija automatsko standardno prepoznavanje (0.000 μS/cm, 84.00 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm) ili standard korisnika; kalibracija u jednoj ili u više tačaka
TDS Specifikacije
TDS opseg 0.000 do 9.999 ppm, 10.00 do 99.99 ppm, 100.0 do 999.9 ppm, 1.000 do 9.999 ppt, 10.00 do 99.99 ppt, 100.0 do 400.0 ppt stvarna TDS* (sa 1.00 faktorom)
TDS rezolucija 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt
TDS tačnost (@25ºC/77ºF) ±1% očitane (±0.01 ppm)
Otpor specifikacije
Otpor opseg 1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 KΩ•cm; 10.0 do 99.9 KΩ•cm; 100 do 999 KΩ•cm; 1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm
Otpor rezolucija 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm*
Otpor tačnost ±2% očitane (±1 Ω•cm)
Salinitet specifikacije
Salinitet , opseg praktična skala: 0.00 do 42.00 psu; skala prirodne morske vode : 0.00 do 80.00 ppt; skala u procentima: 0.0 do 400.0%
Salinitet , rezolucija 0.01 za praktičnu skalu /skala prirodne morske vode; 0.1% za skalu u procentima
Salinitet,  tačnost(@25ºC/77ºF) ±1% očitane
Salinitet, kalibracija procentualna skala—jedna tačka (sa HI7037 standardom)
Temperaturna Specifikacije
Temperatura, opseg -20.0 do 120.0 ºC**; -4.0 do 248.0 ºF**; 253.15 do 393.15 K**
Temperatura, rezolucija 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
Temperatura, tačnost ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K, bez sonde
Temperatura, kompenzacija onemogućeno, linearno i nelinearno (prirodna voda)
Temperatura, koeficijent 0.00 do 10.00 %/°C
Preporučena temperatura 5.0 do 30.0 °C