Specifikacija proizvoda

Laboratorijski turbidimetar

ISO Laboratorijski turbidimetar

HI88713 laboratorijski turbidimetar u skladu sa ISO 7027, specijalno je dizajniran za primene u ispitivanju kvaliteta vode, obezbeđujući veoma precizna merenja, čak i u okviru veoma malih opsega mutnoću. Laboratorijski turbidimetar HI88713 je baziran na naprednom optičkom sistemu koji minimizira mogućnost pojave svetlosnih interferencija. Periodičnom kalibracijom sa predviđenim puferima kompenzuje varijacije inteziteta LED svetla sa izvora. 25mm okrugle kivete napravljene od specijlanog optičkog stakla garantuju ponovljivost merenja mutnoće.

 

Značajne karakteristike

  • U skaladu sa ISO 7027
  • GLP – princip dobre laboratorijske prakse
  • Zapis do 200 očitavanja
  • Mogućnost povezivanja sa računarom putem USB kabla

Izvor svetlosti IR LED
Ekran 40 x 70 mm grafički LCD ekran sa pozadinskim svetlom  (64 x 128 pikselima)
Memorija čuvanja 200
Povezivanje USB
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F), relativna vlažnost vazduha  max 95% nekondenzovano
Napajanje 12 VDC adapter (uključen)
Dimenzije 230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”)
Masa 2.5 kg (88 oz.)
Informacije o isporuci HI88713 se isporučuje sa kivetama sa poklopcem  (6), HI88713-11 kalibracionim kivetama, silikonskim uljem, krpicom za brisanje kiveta, strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.

 

FNU Range 0.00 to 9.99 FNU, 10.0 to 99.9 FNU, 100 to 1000 FNU
FNU Resolution 0.01 FNU, 0.1 FNU, 1 FNU
FNU Accuracy ±2% of reading plus stray light
FAU Range 10.0 to 99.9 FAU, 100 to 4000 FAU
FAU Resolution 0.1 FAU, 1 FAU
FAU Accuracy ± 10% of reading
Non-Ratio Mode Range 0.00 to 9.99 NTU; 10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU 0.00 to 9.99 EBC; 10.0 to 99.9 EBC; 100 to 245 EBC
Non-Ratio Mode Resolution 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC
Non-Ratio Mode Accuracy ±2% of reading plus stray light
Ratio Mode Range 0.00 to 9.99 NTU; 10.0 to 99.9 NTU; 100 to 4000 NTU 0.00 to 9.99 EBC; 10.0 to 99.9 EBC; 100 to 980 EBC
Ratio Mode Resolution 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.01; 0.1; 1 EBC
Ratio Mode Accuracy ±2% of reading plus stray light, ±5% of reading above 1000 NTU
Range Selection automatic
Repeatability ±1% of reading or 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) whichever is greater
Stray Light < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
Light Detector silicon photocell
Method nephelometric method (90°) or ratio nephelometric method (90° & 180°), adaptation of the USEPA Method 180.1 and Standard Method 2130 B
Measuring Mode normal, average, continuous
Turbidity Standards < 0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU
Calibration two, three, four, or five-point calibration