Specifikacija proizvoda

Industrijski TDS kontroler

HI934 je ugradni, zidni instrument koji kontroliše TDS u rasponu od 0 do 1999 ppm (mg/L) preko jednog kontrolnog sistema za doziranje fertilizatora. Proporcionalni kontrolni sistem može biti podešen u vremenskom opsegu od 0 do 90 sekundi i u opsegu dozvoljenih vrednosti od 0 do 400 ppm. Pumpa se može napajati kroz terminal. Dodatak kontrolnom sistemu je mogućnost podešavanja alarma koji se aktivira kada je merenje van margina koje korisnik sam podešava u rasponu od 50 do 450 mg/L (ppm).

Alarm se aktivira takođe ukoliko se usled kvara doziranje nastavi i nakon vremenskog intervala koji korisnik može da podesi u rasponu od 1 do 10 minuta.

HI9934 ima izolovani izlazni signal koji korisnik može podesiti između 0-20 ili između 4-20 mA.

Hanna Instruments četvoroprstene TDS sonde sa ugrađenim temperaturnim senzorom i DIN priključkom se vrlo brzo povezuju za kontroler. Očitavanja se automatski temperaturno kompenzuju za raspon varijacija temperature od 0 do 50°C (32 do 122°F).

Raspon 0 do 1999 ppm (mg/L)
Rezolucija 1 ppm (mg/L)
Preciznost @ 20°C ±2% f.s.
Kalibracija pomoću “ZERO CAL” i “SLOPE CAL” trimera
Kontrolni sistem od 0 do 1999 ppm (mg/L)
TDS faktor konverzije 0.65 mg/L (ppm) = 1 µS/cm
Temperaturna kompenzacija automatska, 0 do 50°C (32 do 122°F) pri ß = 2%/°C
Rekorder oputput-a Korisnik podešava od 0-20 mA ili 4-20 mA (izolovan)
Proporcionalni kontrolni sistem TDS od 0 do 400 ppm i vremenski interval od 0 do 90 sekundi
Alarm kontakt terminali mogu biti konfigurisani kao normalno-otvoreni ili normalno-zatvoreni (izolovani max. output 2A, max. 240V, 1,000,000 udara). Alarm se aktivira ako TDS pređe korisnički podešen interval (0 do 400 ppm) ili usled predoziranja
Terminali za doziranje Relej (115 do 240V, max.2A, 1,000,000 udara) koji se uvek aktiviraju kada vrednost TDS padne ispod utvrđenog raspona
Sonde potenciometrijska, četvoroprstena sa ugrađenim temperaturnim senzorom (nije uključena)
Napajanje ±10% 115 VAC ili 230 VAC; 50/60 Hz
Radno okruženje -10 do 50°C (14do 122°F); RH max 95% nekondenzovano
Materijal pakovanja Ojačan fiber vlaknima, ABS sa protivpožarnom zaštitom
TDS kontroler – Dimenzije 221 x 181 x 86 mm (8.7 x 7.1 x 3.4’’)