Specifikacija proizvoda

Industrijski EC kontroler

HI9931 je zidni merač koji meri i kontroliše provodljivost u rasponu od 0 do 10 mS/cm. Jednostruki kontrolni mehanizam omogućava proporcionalno doziranje feltilizatora. Podešavanja proporcionalnog kontrolnog mehanizma mogu se jednostavno izvoditi preko dve tipke pozicionirane na prednjem panelu. Vremenski interval se takođe može podešavati u razmaku od 0 do 90 sekundi i u opsegu dozvoljenih vrednosti od 0 do 1.6 mS/cm. Pumpa se može direktno priključiti za kontroler preko žica i napajati iz terminala.

HI9931 ima takođe mogućnost podešavanja alarma koji se aktivira kada merenja izađu ivan margina definisanih od strane korisnika u rasponu od 0.5 do 2.5 mS/cm. Alarm se aktivira i ako usled kvara se nastavlja doziranje i izvan utvrđenog vremenskog intervala koji podešava korisnik u rasponu od 1 do 10 minuta. HI9931 ima izlazni izolovani signal koji korisnik može podesiti između 0-20 ili između 4-20 mA.

Hanna četvoroprstene sonde za provodljivost sa DIN priključkom mogu vrlo brzo da se povežu sa kontrolorom. Očitavanja se automatski temperaturno kompenzuju za raspon varijacija temperature od 0 do 50°C (32 do 122°F).

Raspon 0.00 do 10.00 mS/cm
Rezolucija 0.01 mS/cm
Preciznost @ 20°C ±2% f.s.
Kalibracija preko “ZERO CAL” i “SLOPE CAL” trimera
Kontrolni sistem Od 0 do 10.00 mS/cm
Temperaturna kompenzacija automatska, 0 do 50°C (32 do 122°F) pri ß = 2%/°C
Rekorder output-a Podešava korisnik između 0-20 mA ili 4-20 mA (izolovan)
Proporcionalni kontrolni mehanizam Provodljivost od 0.0 do 1.6 mS/cm i vremenski interval od 0 do 90 sekundi
Alarm kontakt terminal može biti konfigurisan kao normalno-otvoren ili normalno-zatvoren (izolovani max. output 2A, max. 240V, 1,000,000 udara). Alarm se aktivira ako provodljivost pređe korisnički podešen interval (0 do 2.0 mS/cm) ili usled predoziranja
Terminali za doziranje relej (115 do 240V, max.2A, 1, 000, 000 udara) je aktivan kad god provodljivost padne ispod utvrđenog raspona
Sonde potenciometrijska, četvoroprstena sa ugrađenim temperaturnim senzorom (nije uključena)
Napajanje ±10% 115 VAC ili 230 VAC; 50/60 Hz
Radno okruženje -10 do 50°C (14 do 122°F); RH max 95% nekondenzovana
Materijal pakovanja Ojačan fiber vlaknima, ABS sa protivpožarnom zaštitom
Dimenzije 221 x 181 x 86 mm (8.7 x 7.1 x 3.4’’)
Težina 1.6 kg (3.5 lb.)