Specifikacija proizvoda

hi2004-10_angled-1-e1493372075963Industrijska ORP elektroda sa ravnim vrhom

  • PTFE spoj
  • stakleni senzor
  • BNC konekcija
  • 5 m kabal