Specifikacija proizvoda

In-line držač za elektrodu

hi6054

HI6054 je izdržljiv, ojačan fiberom in-line držač za elektrodu od polipropilena. Intalira se tako što je rastvor konstanstno prisutan u držaču te je elektroda stalno u kontaktu sa rastvorom što obezbeđuje najpreciznije moguće rezultate merenja.

 

 

Držači za elektrode HI6054B i HI6054T su specijalno dizajnirani za upotrebu sa HANNA elektrodama  sa eksternim navojem od ¾” x 16 UNF i PG 13.5.