Specifikacija proizvoda

Značajne karakteristike

  • Automatska temperaturna kompenzacija
  • Kalibracija u jednoj do dve tačke
  • BEPS –  Sistem prevencije greške baterije
  • Vodootporan, namenjen za teške uslove rada, kompaktan
  • Nivo baterije u % se prikazuje na ekranu (oko 1400 h kontinuirane upotrebe)
  • HELP opcija, prikazuje poruke sa uputstvom na ekranu

Specifikacije
pH Opseg -2.00 do 16.00 pH
pH Rezolucija 0.01 pH
pH Tačnost ±0.02 pH
pH Kalibracija automatski, u jednoj ili u dve tačke sa dva seta standardnih pufera (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ili pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
mV Opseg ±1999 mV
mV Rezolucija 1 mV
mV Tačnost ±2 mV
Temperatura, opseg -5.0 do 105.0°C / 23.0 do 221.0°F
Temperatura, rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Temperatura, tačnost ±0.5°C (sve do 60°C); ±1.0°C (spolja) / ±1°F (do 140°F); ±2.0°F (outside)
Temperaturna kompenzacija automatski od  -5.0 do 105.0ºC (23 do 221ºF)
Elektroda/Sonda HI12973 pojačana pH/ORP sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom , brzim DIN konektorom i 1 m (3.3’) kabla (uključen)
Tip baterije / Vek trajanja 1.5V (3) AAA / priblićno 1200 sati neprekidne primene, automatsko gašenje nakon 8 minuta neaktivnosti
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Masa 205 g (7.2 oz.)
Informacije o isporuci HI991002 i HI991003 se isporučuju sa  HI1297D pH/ORP sondom sa ugrađenim temperaturnim senzorom, HI70004 pH 4.01 kesicom puferskog rastvora, HI70007 pH 7.01 kesicom puferskog rastvora, HI700661 rastvor za čišćenje elektrode (2), baterijama, uputstvom za upotrebu i tvrdim prenosnim koferom.