Specifikacija proizvoda

pH/ISE/EC/DO metar i merač mutnoće sa GPS funkcijom

Vodootporan – Merač se proizvodi sa IP67 vodootpornom futrolom i može podneti potapanje u vodu na dubinu do 1 metra u trajanju od 30 minuta.  Sonda je namenjena za konstantnu upotrebu pod vodom.

Pozadinsko osvetljenje LCD ekrana – HI9829 ima grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i mogućnost prikazivanja do 12 parametara istovremeno.

Intuitivna tastatura – Gumena tastatura se odlikuje pozadinskim osvetljenjem, specijalnim dugmetom za paljenje, strelice za gore i dole, taster za pomoć i alfanumeričke tastere.

Taster za pomoć – Kontekstualna pomoć na pritisak na taster HELP. Jasne poruke uputstva su dostupne na ekranu i vode korisnika kroz podešavanja i kalibraciju.

Automatsko prepoznavanje senzora  Sonda i merač automatski prepoznaju senzore koji su povezani.

Automatska temperaturna kompenzacija – Integrisani temperaturni senzor omogućava automatsku temperaturnu kompenzaciju pH, konduktivnosti i rastvorenog kiseonika.

Automatska barometrijska kompenzacija pritiska – Merač ima ugrađen barometar he meter features a built-in barometer with user-selectable units for dissolved oxygen pressure compensation.

Brza kalibracija – Brza kalibracija za pH, koduktivnost i DO.

GLP  – Dobra laboratorijska praksa.

Povezivanje sa računarom  – Svi očitani podaci se mogu prebaciti na računar putem HI7698291 USB adaptera i  HI929829 softvera.

Dugotrajna baterija –  1.5V “C “ NiMH punjive baterije obezbeđuju i do 140 sati rada.

Robusno zaštitno pakovanje

Specifikacije
pH opseg 0.00 do 14.00 pH
pH rezolucija 0.01 pH
pH tačnost ±0.02 pH
pH kalibracija automatska u jednoj, dve ili tri tačke sa automatskim prepoznavanjem pet standardnih pufera (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) ili jedan standardni pufer
mV opseg ±600.0 mV
mV rezolucija 0.1 mV
mV tačnost ±0.5 mV
ORP opseg ±2000 mV
ORP rezolucija 0.1 mV
ORP tačnost ±1.0 mV
ORP kalibracija automatska u jednoj tački  (relativna mV)
EC opseg 0 do 200 mS/cm (apsolutna EC sve do 400 mS/cm)
EC rezolucija Ručna: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm, Automatska: 1 µS/cm od 0 do 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm od 100.0 do 400.0 mS/cm, automatska(mS/cm): 0.001 mS/cm od 0.000 do 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm od 10.00 do 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm od  100.0 do 400.0 mS/cm
EC tačnost ±1% očitane ili  ±1 µS/cm koja god da je veća
EC kalibracija automatska u jednoj tački sa šest standardnih rastvora, (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ili standardna tačka
TDS opseg 0 do 400000 ppm (mg/L); (maksimalna vrednost zavisi od TDS faktora)
TDS rezolucija Ručna: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L), Automatska: 1 ppm (mg/L) od 0 do 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) od 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) od 100.0 do 400.0 ppt (g/L), Automatska ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) od 0.000 do 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) od 10.00 do 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) od 100.0 do 400.0 ppt (g/L)
TDS, tačnost ±1% očitane ili  ±1 ppm (mg/L), koja god da je veća
TDS kalibracija zasnovana na provodljivosti ili kalibraciji saliniteta
Otpornost, opseg 0 do 999999 Ω•cm; 0 do 1000.0 kΩ•cm; 0 do 1.0000 MΩ•cm
Otpornost, rezolucija zavisno od očitavanja otpornosti
Otpornost, kalibracija zasnovana na kalibraciji provodljivosti
Salinitet, opseg 0.00 do 70.00 PSU
Salinitet , rezolucija 0.01 PSU
Salinitet, tačnost ±2% očitane ili  ±0.01 PSU koja god da je veća
Salinitet, kalibracija zasnovana na kalibraciji provodljivosti
Morska voda σ, opseg 0.0 do 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
Morska voda, σ rezolucija 0.1 σt, σ₀, σ₁₅
Morska voda, σ tačnost ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Morska voda, σ kalibracija zasnovano na provodljivosti ili kalibraciji saliniteta
Amonijak-Azot Opseg 0.02 do 200.0 ppm Am (as NH4 +-N)
Amonijak-Azot Rezolucija 0.01 ppm do 1 ppm 0.1 ppm do 200.0 ppm
Amonijak-Azot Tačnost ±5 % očitane ili 2 ppm
Amonijak-Azot Kalibracija 1 ili 2 tačke, 10 ppm i 100 ppm
Hloridi, opseg 0.6 do 200.0 ppm Cl (as Cl- )
Hloridi, rezolucija 0.01 ppm do 1 ppm 0.1 ppm do 200.0 ppm
Hloridi, tačnost ±5 % očitane 2 ppm
Hloridi, kalibracija 1 ili 2 tačke, 10 ppm i 100 ppm
Nitrati-azot opseg 0.62 do 200.0 ppm Ni (kao NO3 – -N)
Nitrati-Azot rezolucija 0.01 ppm to 1 ppm 0.1 ppm to 200 ppm
Nitrati-Azot tačnost ±5 % očitane ili 2 ppm
Nitrati-Azot kalibracija 1 ili 2 tačke , 10 ppm i 100 ppm
Turbiditet , opseg 0.0 do 99.9 FNU; 100 do 1000 FNU
Turbiditet, rezolucija 0.1 FNU od 0.0 do 99.9 FNU 1 FNU od 100 do 1000 FNU
Turbiditet, tačnost ±0.3 FNU or ±2 %  očitane , koja god da je veća
Turbiditet, kalibracija Automatska u  1, 2, ili 3 tačke u 0, 20 i 200 FNU ili standardni
DO opseg 0.0 do 500.0%; 0.00 do 50.00 ppm (mg/L)
DO rezolucija 0.1%; 0.01 ppm (mg/L)
DO tačnost 0.0 do 300.0% saturacije: ±1.5 očitane ili  ±1.0% saturacije, koja god da je veća, 0.00 do 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% očitane ili ±0.10 ppm (mg/L)koja god da je veća, 30.00 ppm (mg/L) do 50.00 ppm (mg/L): ±3% očitane, 300.0 to 500.0% saturacija: ±3% očitane
DO kalibracija automatska u jednoj ili dva tačke u 0 i 100% ili jedna uobičajena tačka
Atmosferski pritisak opseg 450 do 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 u mm Hg; 600.0 do 1133.2 mbar; 8.702 do 16.436 psi; 0.5921 do 1.1184 atm; 60.00 do 113.32 kPa
Atmosferski pritisak rezolucija 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Atmosferski pritisak tačnost ±3 mm Hg  ±15°C od temperature tokom kalibracije
Atmosferski pritisak kalibracija automatski u jednoj standardnoj tački
Temperatura, opseg -5.00 do 55.00 °C, 23.00 do 131.00 °F, 268.15 do 328.15 K
Temperatura, rezolucija 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F
Temperatura, tačnost ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K
Temperatura, kalibracija automatska u jednoj standardnoj tački
Temperaturna kompenzacija automatska od  -5 do 55 °C (23 do 131 °F)
Memorija čuvanja 44,000 čuvanja (kontinuirano čuvanje ili čuvanje na zahtev svih parametara)
Interval skladištenja podataka jedna sekunda do tri sata
PC povezivanje USB (uzy HI 929829 sofver)
Baterija 1.2V (4) NiMH, punjive baterije, veličina C tip; do 140 sati u zavisnosti od konfiguracije
Rejting IP67
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max max 100%
Dimenzije 221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)
Masa 750 g (26.5 oz.)
GPS prijemnik sa 12 kanala 10 m (30) tačnost
Informacije o isporuci The HI982 i HI98290 (GPS model) se isporučuju sa  tvrdim prenosnim koferom  HI710140 , HI7612VDC strujnim adapterom, HI7698292 setom za održavanje sonde , HI929829 PC softverom, HI7698291 USB kablom (PC do merača), HI710045 kablom za napajanje , HI710046 kablom, HI9829-25 rastvorom za kalibraciju, HI920005 iButton sa držačem (5), HI7609829-1 pH/ORP senzorom, HI7609829-2 galvanskim DO senzorom, HI7609829-3 EC senzorom, HI7698290 malom čašom za kalibraciju  , HI7698295 malim zaštitni ekran , NiMH punjiva  “C” baterija sa ćelijom  (4), 12VDC strujni adapter i uputstvo za upotrebu.
Sonde sa opcijom turbiditeta uključuju  HI7609829-4 EC/ senzor za turbiditet , HI7698293 čaša za  kalibraciju  i HI7698296 zaštitom na mestu EC senzora,  mala čaša za kalibraciju i zaštitom. Sonde sa opcijom turbiditeta će takođe uključivati kalibracione rastvore za turbiditet  (230 ml); HI9829-16 0 FNU, HI769829-17 20 FNU, i HI9829-18 200 FNU.