Specifikacija proizvoda

Prenosivi pH merač sa SMART elektrodom

hi98140Značajne karakteristike

  • pH kalibraciona Check™ dijagnostika elektrode
  • Vodootporan
  • Kalibracija u do 5 pH tačaka
  • Učitavanje po zahtevu korisnika (500 uzoraka)
  • GLP (dobra laboratorijska praksa)
  • BEPS – sistem za prevenciju greške baterije
  • Optički izolovano USB kabl
  • Uputsva na ekranu

 

Specifikacije

Opseg pH -4.0 do 20.0 pH; -4.00 do 20.00 pH
Temperatura -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)
Rezolucija pH 0.1 pH; 0.01 pH
Temperatura 0.1°C (0.1°F)
Tačnost @ 20°C pH ±0.1 pH; ±0.01 pH
Temperatura ±0.2°C (±0.4°F) isključujući grešku sonde
pH kalibracija u 3 tačke sa 7 standardnih pufera (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) i 2 koja definiše sam korisnik
Temperaturna kompenzacija automatska, -20 do 120°C (-4 do 248°F)
pH Elektroda HI1618D PEI telo, pojačana pH pametna elektroda, DIN priključak sa 1 m (3.3?) kabla
PC povezanost optički izolovan USB kabl i opciono HI 92000 software
Napajanje/baterija 1.5V AAA (3) /približno 200h rada bez pozadinskog svetla (50h sa). Mogućnost izbora za automatsko gašenje (5, 10, 20, 60min ili može biti ugašena opcija)
Okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 100%
Dimenzije 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4??)
Težina 300 g (10.6 oz.)