Specifikacija proizvoda

Zamenski EC senzor za HI769819X sondu 

hi7698194-3HI7698194-3 je zamenski senzor za konduktivitet za četvoroprstenu elektrodu za upotrebu sa Hanna multiparametarskim prenosnim meračima i sondama. Telo senzora je konstruisano  od izdržljivog ABS materijala i sadrži AISI 316 elektrodu od nerđajućeg čelika. Svaki model je kodiran bojom kako bi maksimalno olakšao instalaciju i povezivanje sa sondom.

 

 

 

Specifikacije:

Senzor HI7698194-3
Opis EC senzor
Tip merenja EC, TDS, salinitet
Raspon merenja 0.0 do 200.0 mS/cm; 0.0 do 400 mS/cm (absolutno)
Raspon temperature -5 do 55 °C
Kodiranje bojom palvo
Tip elektrode od nerđajućeg čelika
Telo ABS/epoksid
Održavanja nije potrebno
Dimenzije 111 x 17 mm
Dubina 20 m (65’)