Specifikacija proizvoda

hi76408w_1200x1200_300_rgbHI76408W je tanka Klark-tip polarografska elektroda za rastvoreni kiseonik za Hanna stone i prenosne merače rastvorenog kiseonika za potrebe testiranja biološke potrošnje kiseonika (BOD). Sonda je konstruisana od ABS izdržljive plastike i poseduje integrisani temperaturni senzor namenjen temperaturnoj kompenzaciji merenja.

Membrana razdvaja platinastu katodu sonde i srebrnu anodu iz uzorka vode koji se ispituje, ali dozvoljava kiseonik da uđe. Kiseonik se raspršuje kroz membranu i reaguje  sa polarografskim sistemo kako bi proizveo trenutni proporcionalan koncentraciji rastvorenog kiseonika.

 

Specifikacije:

Materijal PEI
Katoda Platina
Anoda Srebro
Temperaturni senzor da
Namena Ekološka testiranja, tretman otpadnih voda, poljoprivreda