Specifikacija proizvoda

hi76408

HI76408 Klark-tip polarografska elektroda za rastvoreni kiseonik (DO) za Hanna stone i prenosne merače rastvorenog kiseonika. Sonda je konstruisana od ABS izdržljive plastike i poseduje integrisani temperaturni senzor namenjen temperaturnoj kompenzaciji merenja. Ova DO sonda je kompatibilna sa HI76407A/P PTFE membranskim čepovima

Membrana razdvaja platinastu katodu sonde i srebrnu anodu iz uzorka vode koji se ispituje, ali dozvoljava kiseonik da uđe. Kiseonik se raspršuje kroz membranu i reaguje  sa polarografskim sistemo kako bi proizveo trenutni proporcionalan koncentraciji rastvorenog kiseonika.

 

 

Specifikacije

Telo ABS
Katoda Platina
Anoda Srebro
Temperaturni senzor Yes
Dužina kabla 1m (3.3′)