Specifikacija proizvoda

hi76408w_720x720_72_rgbOva sonda za električnu provodljivost (EC) kombinuju proveren potenciometrijski metod četvorostrukog prstena za merenje provodljivosti koristeći platinaste senzore. Univerzalno priznati metod sa četiri prstena obezbeđuje izuzetno stabilno merenje u širokom rasponu. Ove sonde ne trpe polarizaciju, niti im treba česta kalibracija ili promene ćelija.

Ugrađeni temperaturni senzor za HI 7638 i HI 7639 omogućava automatsko merenje temperature  (temperaturnu kompenzaciju) i omogućava jednostavno rukovanje i održavanje.

HI 7638 i HI 7639 su opremljeni sa 4 m kabla koji sadrže žičane boje za jednostavno povezivanje sa HI 8936 predajnicima, dok HI 7640 pruža DIN priključak.

 

Materijal PEI i staklo
Operativna temperatura 0 do 120°C (32 do 248°F)
Max Pritisak 5 bar (72.5 psi)
Kabl/Priključak 3 m (9.9)/Bojom označeni