Specifikacija proizvoda

HI3821

Set testova za bojlere i rashladne tornjeve (alkalnost, DO, tvrdoća, hloridi, sulfati, fosfati)

HI3821 je hemijski test komplet za određivanje 5 uobičajnih parametara za bojlere i rashladne tornjeve: alkalnost, hloridi, tvrdoća, rastvoreni kiseonik, fosfati i sulfati. HI3821 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnim za vršenje analiza. Količina reagenasa koja se isporučuje zajedno sa test kompletom dovoljna je za obavljanje oko 100 testiranja za savki od navedenih parametara sa izuzetkom fosfata za koji se isporučuje količina reagenasa za oko 50 testiranja.

Alkalnost specifikacije

Raspon 0 do 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 do 300 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 1 mg/L (0 do 100 mg/L raspon); 3 mg/L (0 do 300 mg/L raspon)
Metod fenolftalein /bromfenol plavo
Broj testova 110
CTK tip titracija

Hloridi specifikacije

Raspon 0 do 100 mg/L (ppm) Cl⁻; 0 do 1000 mg/L (ppm) Cl⁻
Rezolucija 1 mg/L (0 do 100 mg/L raspon); 10 mg/L (0 do 1000 mg/L raspon)
Metod živa nitat
Broj testova 110
CTK tip titracija

DO specifikacije

Raspon 0.0 do 10.0 mg/L (ppm) O₂
Rezolucija 0.1 mgL
Metod Viklerova metoda
Broj testova 110
CTK tip titracija

Tvrdoća specifikacije

Raspon 0.0 do 30.0 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 do 300 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 0.3 mg/L (0.0 do 30.0 mg/L raspon); 3 mg/L (0 do 300 mg/L raspon)
Metod EDTA
Broj testiranja 100
CTK tip titracija

Fosfati specifikacije

Raspon 0 do 5 mg/L (ppm) PO₄³⁻
Rezolucija 1 mg/L
Metod askorbinska kiselina
Broj testiranja 50
CTK tip kolorimetrijski

Sulfati specifikacije

Raspon 0.0 do 20.0 mg/L (ppm) Na₂SO₃; 0 do 200 mg/L (ppm) Na₂SO₃
Rezolucija 0.2 mg/L (0.0 do 20.0 mg/L range); 2 mg/L (0 do 200 mg/L range)
Metod jodometrijska metoda
Broj testiranja 110
CTK tip titracija

Generalne specifikacije

CTK tip Titracijski, kolorimetrijski, multiparametarski
Dimenzije 440 x 330 x 100 mm (17.3 x 13.0 x 3.9’’)
Težina 2.5 kg (5.5 lb)
Informacije o isporuci HI3821 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnim za vršenje analiza (količina reagenasa koja se isporučuje zajedno sa test kompletom dovoljna je za obavljanje oko 100 testiranja za savki od navedenih parametara sa izuzetkom fosfata za koji se isporučuje količina reagenasa za oko 50 testiranja), koferom i uputstvom za upotrebu.