Specifikacija proizvoda

određivanje alkalnosti

Komplet testova za određivanje alkalnosti

HI 3811 je hemijski test komplet koji meri alkalnost titracijski hidrohlornom kiselinom. HI3811 komplet testova je opremljen u potpunosti sa reagensima i ostalom potrebnom opremom za određivanje alkalnosti.

HI3811 je test komplet za određivanje alkalnosti, baziran na titracijama. Određuje alkalnost u uzorcima raspona od 0 do 100 mg/L (ppm) CaCO3 ili 0 do 300 mg/L. Komplet sadrži 110 testova.

Opseg 0 do 100 mg/L (ppm) CaCO₃; 0 do 300 mg/L (ppm) CaCO₃
Rezolucija 1 mg/L (0 do 100 mg/L range) 3 mg/L (0 do 300 mg/L range)
Metod kiselinska titracija upotrebom fenoftaleina i bromfenol plavog
Broj testova 110
CTK Tip Titracija
Informacije o poručivanju HI3811 dolazi sa 10 mL fenoftalein indikatorom, 10 mL bromofenol plavim indikatorom, 120 mL titrantom za alkalnost, 10 mL kalibrisanim sudom, 50 mL kalibrisanim sudom, i baždarenim špricem