Specifikacija proizvoda

HI2400 merač rastvorenog kiseonika

Dva merna režima – HI2400  pruža korisnicima mogućnost prikazivanja rastvorenog kiseonika (DO)  očitavanja u mg/L (ppm) ili procentima saturacije (%).  U meračima rastvorenog kiseonika koji koncetraciju DO prikazuju u ppm ili ppm ili mg/L, pretpostavlja se da je rastvarač uvek voda. U drugim rastvaračima , Henrijeva konstanta bi trebalo da bude drugačija; u tim slučajevima, trebalo bi koristiti procenat saturacije pošto nije ispravno izražavati kao  ppm ili mg/L. Procenat saturacije predstavlja količinu prisutnu po količini DO na određenoj temperaturi i pritisku.

Automatska kalibracija – Kalibracija ovog merača rastvorenog kiseonika se može vršiti u jednoj ili u dve tačke, 0% i 100% (kalibracija u vazduhu). Za tačnu kalibraciju, preporučeno je da se sačeka najmanje petneast minuta kako bi se osiguralo precizno kondicioniranje sonde.

Polarografska sonda za rastvoreni kiseonik –  HI76407/2 je polarografska DO sonda koja ima srebrnu anodu i katodu od platine u određivanje DO koncentracije i pre-tenzione, gotove PTFE membrane koje mogu da se promene u sekundi.

Automatska temepraturna kompenzacija – Ugrađen temperaturni senzor HI76407/2 sonde omogućava kalibraciju i merenja koja se automatski mogu kompenzovati za promenu temperature. Kompenzacija temperature se vrši u intervalu od 0.0 do 50.0°C (32.0 do 122.0°C).

Nadmorska visina i kompenzacija saliniteta – Kada se uzima voda na nadmorskoj visini ispod nivoa mora, rastvorljivost kiseonika raste, a iznad nivoa mora, rastvorljivost kiseonika opada. Na rastvorljivost kiseonika u vodi takođe utiče količina soli koju voda sadrži. Korisnici mogu da menjaju vrednosti kako bi HI2400 mogao da vrši kompenzaciju nadmorske visine i saliniteta tokom rpoces kalibracije i merenja.

GLP  – Podaci o kalibraciji uključuju podatke o datumu, korišćenim standardima, vrednostima temperature, nadmorske visine i saliniteta i može im se pristupiti u bilo kom trenutku odabirom GLP opcije na ekranu.

Čuvanje podataka – Kapacitet od 8000 zapisa omogućava da se rastvoreni kiseonik eksperimentalno prati. Interval čuvanja je automatski uz mogućnost odabira od strane korisnika od 5 sekundi do 180 minuta.

Prenos podataka – Sa ugrađenom logging funkcijom, podaci o merenjima se čuvaju u memoriji, i mogu da se prebace na kompjuter pomoću USB porta i dodatnu  opcionu instalaciju Hanninog HI92000 softvera i  HI920013 USB kabla (oba se prodaju odvojeno).

DO Specifikacije
DO Opseg 0.0 do 300.0% saturacije, 0.00 do 45.00 mg/L (ppm)
DO Rezolucija 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturacije
DO Tačnost ±1.5% FS
DO Kalibracija u jednoj ili u dve tačke na  0% (HI7040 rastvor) i 100% (u vazduhu)
Kompenzacija saliniteta 0 do 40 g/L (sa 1 g/L rezolucijom)
DO kompenzacija nadmorske visine 0 do 4000 m (sa 100 m rezolucijom)
Temperatura, specifikacije
Temperatura, opseg 0.0 do 50.0°C
Temperatura, rezolucija 0.1 °C
Temperatura, tačnost ±0.2°C (isključujući grešku sonde)
Temperaturna kompenzacija automatska od 0.0 do 50.0°C (32.0 do 122°F)
Dodatne specifikacije
Elektroda/Sonda HI76407/2  polarografska DO sonda sa ugrađenim temperaturnim senzorom, DIN konektorom i 2 m (6.6’) kabla (uključena)
Logging Interval 5, 10, 30 sekundi ili  1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minuta
Povezivanje optički izolovan USB
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F), RH max 95%
Napajanje 12 VDC strujni adapter (uključen)
Dimenzije 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”)
Masa 1.3 kg (2.9 lbs)
Informacije o isporuci HI2400 merač rastvorenog kiseonika se isporučuje sa HI76407/2 sondom za DO, HI76407A poklopcima za membrane (2), HI7041S rastvorom elektrolita (30 mL), 12 VDC strujnim adapterom i uputstvom za upotrebu.