Specifikacija proizvoda

Vodootporan i hemijski rezistentan, HI-99301 je dizajniran da zadovolji sve potrebe proizvođača za opremom koja je otprona na agresivne uslove prilikom primene u poljoprivredi i hidroponici.

Ovaj monitor ima osvetljeni LCD ekran na kom su prikazane vrednosti za EC, TDS i temperaturu čak i sa udaljenosti.

Ovaj instrument poseduje indikator stabilnosti koji obaveštava korisnika kada se vrše očitavanja. Za ručno memorisanje, očitavanja se mogu zamrznuti na LCD displeju pritiskom na HOLD dugme.

Kalibracija i temperaturna kompenzacija su automatske, dok su konverzioni faktori za EC/ TDS i koeficijent temperature su podesivi za specifična merenja.

Idealan za: agrikulturu, hortikulturu, hidroponiku

Opseg EC od 0 do 3999 µS/cm
Opseg TDS od 0 do 2000 ppm
Opseg Temperatura od 0.0 do 60.0°C (od 32 do 140°F)
Rezolucija EC 1 µS/cm
Rezolucija TDS 1 ppm
Rezolucija Temperatura 0.1°C (0.1°F)
Tačnost EC ±2% F.S.
Tačnost TDS ±2% F.S.
Tačnost Temperatura ±0.5°C (±1°F)
EC/TDS kalibracija automatska, 1 tačka, na 1413 µS/cm
Sonda HI 7630 (uključena)
EC/TDS Faktor konverzije podesiv od 0.0 do 1.00
Temperaturna kompenzacija Automatska, ß podesivo od 0.0 do 2.4%/°C
Napajanje 12 Vdc adapter (uključen)
Radna sredina od 0 do 50°C (od 32 do 122°F); maksimalna vlažnost vazduha do 95%
Dimenzije 160 x 105 x 31 mm (6.3 x 4.1 x 1.2″)
Masa 190 g (6.7 oz.) – samo merač