Specifikacija proizvoda

HI38941

Hemijski test set za određivanje ukupnog gvožđa (HR)

HI38041 je hemijski test komplet za određivanje ukupnog gvožđa u visokom rasponu. HI38041 dolazi sa svim neophodnim reagensima i opremom potrebnim za vršenje analiza uključujući i specijalni Checker® disk koji čini vršenje analiza još jednostavnijim i rezultate još više preciznim u poređenju sa običnim kolorimetrom.

Raspon 0.0 do 10.0 mg/L (ppm) gvožđe
Rezolucija 0.2 mg/L (ppm)
Metod fenantrolin
Broj testova 100
HTK tip Checker disk
Težina 980 g
Informacije o naručivanje  

HI38041 hemijski test komplet se isporučuje sa 100 paketa HI3834-0 reagensa za određivanje gvožđa, 500 ml dejonizovane vode, diskom, staklene bočice sa kapicama (2), 1 (3 mL) plastične pipete i duge plastične pipete.