Specifikacija proizvoda

Test komplet za ukupnu tvrdoću

Hemijski test komplet za ukupnu tvrdoću

HI3840 je hemijski test komplet za određivanje ukupne tvrdoće (CaCO3). HI3840 se isporučuje zajedno sa neophodnim regensima i opremom za obavljanje analiza. Količina reagenasa koja se isporučuje zajedno sa test kompletom dovoljna je za obavljenje oko 50 testiranja.

Značajne karakteristike:

Kompletan set

  • Sve neophodno za obavljanje hemijskih analiza se isporučuje zajedno sa test kompletom.

Visoka rezolucija

  • Opseg merenja je od 0 do 150 mg/L sa rezolucijom od 5 mg/L.

Dostupnost novih reagenasa

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kita kada se reagensi potroše. HI3842-050 se može naručiti kada se potroše reagensi.

Raspon 0 do 150 mg/L CaCO₃
Rezolucija 5 mg/L
Metod EDTA
Broj testova 50
HTK tip Titracijski
Informacije o naručivanju HI3840 test komplet dolazi sa 30 mL reagenasa za određivanje tvrdoće u niskom rasponu i 50 mL bočici za kalibraciju.