Specifikacija proizvoda

HI38049 je kolorimetrijski hemijski komplet testova za određivanje amonijaka u slatkoj vodi u rasponu od 0.0 do 3.0 mg / L (ppm) kao NH3-N. HI38049 se isporučuje sa svim potrebnim reagensima i opremom za izvođenje analize. Uključeni Checker® disk čini preciznije i jednostavnije određivanje amonijaka nego tipični komparator boja. Test komplet sadrži dovoljno reagensa za obavljanje 100 testova.

Određivanje amonijaka

Tip merenja Checker Disc
Opseg 0.0 do 3.0 mg/L
Rezolucija 0.1 mg/L
Metod Nessler
Broj testova 100