Specifikacija proizvoda

HI3841 Hemijski test komplet za ispitivanje ukupne tvrdoće, (40-500 mg/L) MR

Hemijski test komplet za ispitivanje ukupne tvrdoće, (40-500 mg/L) MR

HI3841 je hemijski test komplet koji određuje ukupnu tvrdoću – CaCO3. HI3841 se isporučuje zajedno sa svim reagensima i opremom potrebnim za vršenje analiza. Količina reagenasa koja se isporučuje zajedno sa test kompletom dovoljna je za obavljanje 50 testiranja.

Značajne karakteristike

Kompletan set

  • Sve neophodno za obavljanje hemijskih analiza se isporučuje zajedno sa test kompletom.

Visoka rezolucija

  • Opseg merenja od 40 do 500 mg/L sa rezolucijom od 20 mg/L.

Dostupnost novih reagenasa

  • Nema potrebe za kupovinom novog test kita kada se reagensi potroše jer se može nakon toga naručiti regens HI3841-050.

Raspon 40 do 500 mg/L (ppm) kao CaCO₃
Rezolucija 20 mg/L
Metod EDTA
Broj testiranja 50
CTK tip titracijski
Težina 120 g
Informacije o isporuci HI3841 test komplet se isporučuje sa: 30 mL MR reagensom za tvrdoću i 50 mL posuda za kalibraciju.