Specifikacija proizvoda

HI981420 GroLine monitor omogućava da se 24 časa kontinuirano prati pH, provodljivost (EC ili TDS), kao i temperatura hidroponih hranljivih sastojaka. Veoma je jednostavan za korišćenje i podešavanje. HI981420 monitor je pogodan za hidroponike, plastenike i genralnu upotrebu u poljoprivredi. Uz pomoć njega na veoma jednostavan način moći ćete da pratite pH/EC i temperaturu.

Sva merenje odmah vidljiva

GroLine nudi mogućnost da se na LCD ekranu istvoremeno vide rezultati sva tri merenja, i to na tri
sekunde da se obnove prikazani rezultati ili da se u realnom vremenu tokom merenja prikazuju rezultati.
Praćenje rezultata tokom vremena
Fluktuakcije u rastvorima hranljivih sastojaka može imati trajne efekte na vaše biljke. GroLine monitor
automatski čuva minimalne i maksimalne vrednosti na 15 minuta tokom 30 dana. Na taj način svaki
korisnik može da prateći šemu prepozna kada se javljaju problemi, pa da spreči da se to dešava u
budućnosti. Za skladištenje ovih podataka preporučuje se čuvanje na USB memoriji ili na samom računaru, tako što će se podaci preneti pomoći kabla. Fajlovi se čuvaju sa .csv ekstenzijom.

Uzgajajte efikasno!

GroLine monitor čuva vaše vreme na taj način što vrši testiranja za Vas. Na vrlo jednostavan način treba
da podesiti alarme – ukoliko se hidroponi nutrienti rastvori nađu van granica meranja prikazaće se kao
greška na ekranu. Pogled na ekran omogući će informacije da li je potrebno da nutrientni rastvor
prilagodite.

pH Specifikacije

Opseg 0.00 do 14.00 pH
Rezolucija 0.01 pH, (0.1 pH)
Preciznost ±0.05 pH, (± 0.1 pH)
Kalibracija 1 ili 2 tačke  (pH 4.01,7.01, 10.01 puferi) automatsko prepoznavanje pufera; 1 tačka koristići pufere za brzu kalibraciju
Temperaturna kompenzacija automatska (0.0 do 60.0ºC/ 32.0 do 140.0°)

Električna provodljivost (EC/TDS) Specifikacije

Raspon 0.00 do 10.00 mS/cm
Rezolucija 0.01 mS/cm
Tačnost ±0.1mS/cm (0.00 to 5.00mS/cm); ±0.2mS/cm (5.00 to 10.00mS/cm)
Kalibracija 1 tačka @ 1.41 mS/cm ili 5.00 mS/cm sa automatskom detekciju pufera; 1 tačka koristeći pufere za brzu kalibraciju
EC/TDS Temperaturna kompenzacija automatska β podešen na 1.9%/°C
TDS Raspon 0 do 5000 ppm (TDS konverzioni faktor 0.5 (500 CF)); 0 do 7000 ppm (TDS konverzioni faktor 0.7 (700 CF))
TDS Rezolucija 10 ppm
TDS Tačnost ±2% f.s.

Temperaturne specifikacije

Raspon 0.0 do 60.0°C / 32.0 do 140.0°F
Rezolucija 0.1°C / 0.1°F
Tačnost ±0.5°C /±1°F

Specifikacije

Display 128 x 64 pixel B/W LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
Povezivanje USB Tip-C
IP zaštita IP65
Alarm Podesiv za sve parametre
Unos podataka Automatki sa različitim vremenskim intervalima
GLP Good Laboratory Practice with last 5 pH and EC calibration history
Sonda HI1285-8 pH/EC/TDS/temperaturna polipropilen sonda, pojačana sa DIN konekcijom i  2 m (6.6’) kabla
Napajanje 12VDC adapter
Sredina -5 do 50°C (23 do 122°F); RH max 95% ne kondenzujući
Dimenzije 125 x 185 x 38 mm (4.92 x 7.28 x 1.49”)
Težina 333g ( 11.7oz.)
Ordering Information HI981420 dolazi sa: HI1285-8 sondom, HI50036-0 Quick Cal kalibracionim puferima u kesicama (2), HI700661P puferom za čišćenje (2), 12VDC adapterom, instrukcijama, Sertifikatima o kvalitetu (Sonda i uređaj)
Garancija 2 godine (sonda 6 meseci)