Specifikacija proizvoda

Fotometar za određivnje vinske kiseline:

Značajne karakteristike

  • Ugrađen tajmer – Prikazuje vreme preostalo do početka merenja. Osigurava da se intervali merenja utvrde na odgovarajući način.
  • GLP – princip dobra laboratorijske prakse
  • Automatsko gašenje – Nakon 15 minuta ukoliko neaktivnosti u mernom režimu. Sprečava trošenje baterije.
  • Indikator stanja baterije – Prikazuje preostali kapacitet baterije
  • Poruke upozorenja – Upozorava korisnika o eventualnim greškama koje mogu uticati na tačnost merenja.
  • Prikaz odgovarajućih jedinica 

Opseg 0.0 do 5.0 g/L (ppt)
Rezolucija 0.1 g/L
Tačnost @ 25°C (77°F) ±0.1 g/L ±5% očitane
Preciznost SD ±0.1 g/L @ 2.0 g/L
Izvor svetlost Volframova lampa
Detektor silicijumska fotoćelija sa filtrom uskog interferencijskog opsega @ 525 nm
Napajanje 1.5V AA alkalne baterije(4) ili AC adapter; automatsko isključivanje nakon 15 minuta neaktivnosti
Metod Reakcija između  vinske kiseline i reagensa uzrokuje nastanak jedinjenja žute/narandžaste boje uzorka
Radno okruženje 0 do 50°C (32 do 122°F); relativna vlažnost vazduha max 95% nekondenzovano
Dimenzije 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3”)
Masa 500 g (17.6 oz)
Informacije o isporuci HI83748 se isporučuje sa kivetama sa poklopcem (2), reagensima za pet testova  (HI83748A-0, HI83748B-0), 200 μL  automatskom pipetom sa dva plastična vrha, 5 mL špricem sa vrhom, maramicom za brisanje kiveta , 12 VDC adapter, baterijama, uputstvom za upotrebu, sertfikatom o kvalitetu i tvrdim prenosnim koferom.